Προϊόντα

Συμπροωθούμενα προϊόντα Boehringer Ingelheim

SPIRIVA / RESPIMAT

PRADAXA

TRAJENTA

JENTADUETO

STRIVERDI

JARDIANCE

PRAXBIND

SPIOLTO

MESULID

LONARID