Προϊόντα

Προϊόντα Boehringer Ingelheim

SPIRIVA RESPIMAT

PRADAXA

TRAJENTA

JENTADUETO

JARDIANCE

PRAXBIND

STRIVERDI RESPIRAT

SPIOLTO

SPIRIVA

GLYXAMBI

SYNIARDY